Can thiệp nội mạch trong đột quỵ - Thầy thuốc của bạn 13/05/2018

Liệu pháp nội mạch là một loại điều trị can thiệp khẩn cấp với đột quỵ, khác với dùng thuốc (thuốc viên hoặc thuốc tiêm) để tiêu cục máu đông trong lòng mạch.

VOH Online

Bình luận

Đọc Báo