Khai báo F0 trực tuyến - Giải thưởng TTYK VN 10/1/2023

Khai báo F0 trực tuyến - Một giải pháp giảm tải cho trạm y tế trong phòng chống COVID-19 - Phòng Công nghệ Thông tin, Sở Y tế.

Sự kiện: Thành tựu y khoa

VOH

Bình luận

Đọc Báo