Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân xã đảo Thạnh An - Giải thưởng TTYK Việt Nam 3/1/2023

Mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân xã đảo Thạnh An, một minh chứng cho việc nâng cao năng lực y tế cơ sở hướng đến chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân xã đảo một cách tốt nhất.

Sự kiện: Thành tựu y khoa

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo