Sum vầy ngày 30 Tết - Thành phố lên đèn 21/1/2023

(VOH) - Trò chuyện cùng gia đình đồng chí Nguyễn Xuân Đang, công tác tại Phòng Kỹ thuật, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, Bộ tư lệnh Vùng 3 - Đà Nẵng và chị Lê Thị Hạnh.

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo