Không gian văn hóa HCM: Nơi tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người -Thành phố lên đèn 21/9

(VOH) - TPHCM xác định không gian văn hóa Hồ Chí Minh là không gian văn hóa làm cho mọi người hiểu biết sâu sắc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TPHCM là một nội dung trọng tâm được đề ra tại Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là  nhiệm vụ cần sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thành phố. Một trong những công việc mà tất cả cán bộ, đảng viên có thể tham gia thực hiện đó là tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác thực tiễn, trong sinh hoạt, ở cơ quan, ở nơi cư trú. TPHCM xác định không gian văn hóa Hồ Chí Minh là không gian văn hóa làm cho mọi người hiểu biết sâu sắc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vừa khẳng định sức mạnh của văn hóa Việt Nam, vừa làm cho Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành tấm gương gần gũi, sinh động.

Nói về khái niệm Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và các bước cần thiết để xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Thành phố mang tên Bác, Kiến trúc sư Nguyễn Trường Lưu – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TPHCM chia sẻ cùng chương trình.

VOH

Bình luận

Đọc Báo