Để Việt Nam trở lại đường đua trên bản đồ du lịch thế giới - Thành phố lên đèn 17/3/2023

Nhu cầu của khách du lịch liên tục thay đổi, đòi hỏi ngày càng cao về cả chất lượng sản phẩm, sự trải nghiệm, tính đa dạng, độc đáo. Vậy VN cần làm gì để trở lại đường đua trên bản đồ du lịch thế giới

VOH

Bình luận

Đọc Báo