Công tác phòng chống bão tại Quảng Trị, Đà Nẵng - Thành phố lên đèn 27/9/2022

(VOH) - Chương trình xin kết nối máy cùng PV Thế An (Đài PTTH Quảng Trị) và PV Đức Hai (Đài PTTH Đà Nẵng).

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo