Chuẩn hóa thông tin thuê bao di động - Thành phố lên đèn 18/3/2023

(VOH) - Bộ Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông nhanh chóng tuyên truyền tới người dùng các kênh chính thức hỗ trợ việc chuẩn hóa thông tin thuê bao di động.

VOH

Bình luận

Đọc Báo