Thiếu máu có nhất thiết phải uống thuốc bổ máu?

(VOH) - Thiếu máu có nhiều loại - điều này có nghĩa không phải cứ được chẩn đoán là thiếu máu thì đi mua thuốc bổ máu để uống.

Sức khỏe là số 1 (14/08/2017)

VOH

Bình luận

Đọc Báo