Những tác động sức khỏe kinh khủng trong giai đoạn mãn kinh

(VOH) - Giai đoạn mãn kinh là giai đoạn quan trọng vì ảnh hưởng nhiều mặt đối với sức khỏe. Do đó, những người bị tác động trong giai đoạn mãn kinh cần sự giúp đỡ của người thân và cả thầy thuốc.

Sức khỏe là số 1 (13/02/2017)

VOH

Bình luận

Đọc Báo