Ngưng uống thuốc huyết áp được không? - Sức khỏe là số 1 30/10/2017

(VOH) - Những người bệnh cao huyết áp thường phải uống thuốc suốt đời. Tuy nhiên, không ít người tự động ngưng thuốc khi thấy huyết áp đã ổn định.

VOH

Tin Liên Quan

Bình luận

Đọc Báo