Không gian văn hóa Hồ Chí Minh – Nền tảng xây dựng con người TP mang tên Bác - SGBS 19/5/2022

Thành phố hình thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, kết tinh từ những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của con người TP.

Sự kiện: Sài Gòn buổi sáng

Năm 2022, thành phố xác định việc phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, trong đó chú trọng xây dựng môi trường văn hóa nhân văn, nghĩa tình mang đặc trưng của người TPHCM nói riêng và vùng đất Nam bộ nói chung. Ðặc biệt, Thành phố hình thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, kết tinh từ những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của con người TP mang tên Bác.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo