Khóa thuê bao điện thoại không đăng ký thông tin từ 31/3 - Sài Gòn buổi sáng 14/3/2023

Đây là khẳng định của Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông trong cuộc họp sáng hôm qua với các nhà mạng.

VOH

Bình luận

Đọc Báo