Chuyển đổi số với câu chuyện Chiến lược quản trị dữ liệu của TPHCM - Sài Gòn buổi sáng 13/3/2023

(VOH) - Trao đổi cùng PGĐ Sở Thông tin và Truyền thông về Chiến lược quản trị dữ liệu của TPHCM...

VOH

Bình luận

Đọc Báo