Truyền nước biển không đúng chỉ định: Lợi bất cập hại - Phòng mạch FM 17/9/2022

(VOH) - 1. Khi nào cần truyền dịch? - 2. Những nhóm dịch truyền phổ biến và các mục đích điều trị?

VOH

Bình luận

Đọc Báo