Phương pháp chong đèn cho thanh long nghịch vụ - Kết nối nhà nông 23/11/2017

Hiệu quả kinh tế của việc chong đèn cho thanh long ra hoa trái vụ là rất lớn, mang lại thu nhập cao cho người trồng thanh long.

VOH Online

Bình luận

Đọc Báo