Kinh nghiệm xử lý ra hoa sầu riêng sớm - Kết nối nhà nông 09/11/2017

Để đảm bảo chất lượng trái sầu riêng cũng như giá bán sản phẩm cao hơn, nhà vườn cần nắm vững kỹ thuật cách xử lý ra hoa sớm cho sầu riêng.

VOH Online

Bình luận

Đọc Báo