Kết nối nhà nông: Bón phân lá cho sầu riêng giai đoạn nuôi trái - 07/09/2017

Phát trong chương trình Nông thôn mới trên sóng FM 99.9 MHz vào lúc 4 giờ 30 phút thứ Năm hàng tuần.

VOH

Bình luận

Đọc Báo