Bón phân hiệu quả cho cây thanh long - Kết nối nhà nông 26/10/2017

(VOH) - Dựa vào giai đoạn sinh trưởng của cây mà phân chia tỷ lệ và liều lượng phân bón để cây phát triển tốt.

VOH Online

Bình luận

Đọc Báo