Kinh nghiệm phòng trừ bệnh đạo ôn - Nông dược 21/02/2018

(VOH) - Kỹ sư Thanh Trang giới thiệu một số kinh nghiệm để phòng trừ bệnh đạo ôn trên cây lúa

VOH

Bình luận

Đọc Báo