Kháng kháng sinh ở trẻ - Mẹ và Bé 30/11/2017

Trẻ miễn dịch yếu, lạm dụng nhiều kháng sinh, uống không đủ liệu trình... là đối tượng dễ kháng thuốc.

VOH

Bình luận

Đọc Báo