Cận Tết, lưu ý trẻ dễ bị chấn thương mắt - Mẹ và Bé 25/01/2018

Các chấn thương ở mắt có thể dẫn đến tổn thương như: rách giác mạc, kết mạc, vỡ nhãn cầu, tổn hại thần kinh, thậm chí mù vĩnh viễn....

VOH Online

Bình luận

Đọc Báo