Kham marat yam tagok kandah ngak pasiam bruk ngak mbang bhum bangsa takik - Tiếng Chăm 01/12/2020

Meng puac bilan 4, dom bruk ngak tabiak pandap panda, pablei salih dịch vụ di dom tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu hu brei adat peih pabah mbang ngak bruk gilac veik.

VOH

Bình luận

Đọc Báo