Dân ca Bắc bộ - Dọc đường di sản 4/52022

Dân ca Bắc bộ có nhiều bài nổi tiếng như: Cò lả, Trống cơm, Hát ru, Lý cây đa,... hay các bài dân ca địa phương như: Bà rằng bà rí, Bèo dạt mây trôi, Giã bạn, Người ở đừng về (Dân ca quan họ),...

Sự kiện: Dọc đường di sản

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo