Nắng - Đêm thành phố 30/10/2022

Nắng hạ về cùng nhành ngọc lan nở thơm hương bên hàng phố trầm tư cho dịu êm của ngày trôi trong khẽ khàng. Ánh nắng nghiêng mình soi bóng bên thảm lá mướt xanh cùng gió vương trên làn tóc...

Sự kiện: Đêm thành phố

VOH

Bình luận

Đọc Báo