Ô nhiễm môi trường từ tro hoá vàng - Cuộc sống xanh 23/1/2023

(VOH) - Mỗi năm có biết bao nhiêu tấn giấy đã được dùng làm nguyên liệu để sản xuất đồ mã, ô nhiễm môi trường trầm trọng từ tro hoá vàng, từ hoá chất, phẩm màu trong các công đoạn làm đồ mã

(VOH) - Mỗi năm có biết bao nhiêu tấn giấy đã được dùng làm nguyên liệu để sản xuất đồ mã, ô nhiễm môi trường trầm trọng từ tro hoá vàng, từ hoá chất, phẩm màu trong các công đoạn làm đồ mã cũng là nguyên nhân không nhỏ

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo