Năng lượng tái tạo - Cuộc sống xanh 06/11/2017

Năng lượng tái tạo hay năng lượng tái sinh là năng lượng từ những nguồn liên tục mà theo chuẩn mực của con người là vô hạn như năng lượng mặt trời, gió, mưa, thủy triều, sóng và địa nhiệt.

VOH Online

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo