Chung tay “Vì dòng kênh xanh” - Cuộc sống xanh 26/9/2022

(VOH) - Nhằm thực hiện hiệu quả phong trào “Vì thành phố Văn minh–Sạch đẹp–An toàn”, MTTQVN Quận 8 đã phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận 8 tổ chức Ngày hội “Vì dòng kênh xanh”

VOH

Bình luận

Đọc Báo