Dị ứng ở trẻ em - Con khỏe mẹ vui 11/8/2018

(VOH) - Trẻ bị dị ứng thường có biểu hiện nào? Làm cách nào để biết trẻ có dị ứng với các dị nguyên nào và cách xử lý? Bác sĩ CK 2 Nguyễn Thị Hạnh Lê tư vấn về nội dung này.

VOH

BÀI VIẾT TỪ AUDIO

Bình luận

Đọc Báo