Những cái "duyên" của nghề y và nhà báo mảng sức khỏe - Chuyện đời chuyện nghề 17/06/2018

(VOH) - Chuyện đời chuyện nghề ngày 17/06/2018 sẽ là câu chuyện của TS-BS Tăng Hà Nam Anh và nhà báo Ngô Thiên Chương với chữ "duyên" trong nghề nghiệp.

VOH

Bình luận

Đọc Báo