Những bác sỹ "đi trước vế sau" - Chuyện đời chuyện nghề 21/07/2018

()VOH) - Chuyện đời chuyện nghề 21/07/2018 là câu chuyện với PGS-TS-BS Nguyễn Văn Chinh về những bác sỹ gây mê hồi sức.

VOH

Bình luận

Đọc Báo