Người bác sỹ dành hơn 40 năm cho những ca hồi sức cấp cứu -  Chuyện đời chuyện nghề ngày 12/05/2018

(VOH) - Chương trình Chuyện Đời Chuyện Nghề 18g15 ngày 12/5 là câu chuyện với bác sỹ Anh Tuấn, Nguyên Trưởng khoa HSCC bệnh viện Trưng Vương.

Câu chuyện về người dành 2/3 cuộc đời cho công việc nặng nhọc và đầy áp lực ở khoa Hồi sức cấp cứu.

VOH

Bình luận

Đọc Báo