Gamma Knife trong điều trị u não - Chuyện đời chuyện nghề ngày 18/08/2018

(VOH) - Chuyện đời chuyện nghề ngày 18/08/2018 với khách mời TS-BS Nguyễn Thanh Bình cùng câu chuyện về phương pháp Gamma Knife.

VOH

Bình luận

Đọc Báo