Những hình ảnh đẹp của Thanh niên xung phong - Chúng tôi là Thanh niên xung phong 25/3/2018

(VOH) - Những hình ảnh đẹp của Thanh niên xung phong theo thời gian, đọng lại trong lòng người dân trong hành trình 42 năm qua.

VOH

Bình luận

Đọc Báo