Tầm quan trọng của truy vết và cách ly tập trung - Chung tay phòng chống dịch 7/12/2020

Để ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng, các biện pháp phòng dịch đã được triển khai, trong đó quan trọng nhất là việc khẩn trương truy vết tiếp xúc, xét nghiệm nhanh các trường hợp tiếp xúc gần.

VOH

Bình luận

Đọc Báo