Diện mạo Mỹ thuật trẻ TPHCM (Kỳ 2) - Bàn tròn văn học nghệ thuật 20/11/2022

Gặp gỡ những nhà quản lý, những nghệ sĩ trẻ đang gắn bó với mỹ thuật trẻ TPHCM.

Sự kiện: Bàn tròn văn học nghệ thuật

VOH

Bình luận

Đọc Báo