Dùng thuốc trừ cỏ PYANCHOR 5EC cho vụ Thu Đông - Bác sỹ cây trồng 03/12/2017

(VOH) - Thạc sỹ Ký Văn Ngọt hướng dẫn dùng thuốc trừ cỏ Pyanchor 5EC dùng cho vụ Thu Đông

VOH

Bình luận

Đọc Báo