Tiến tới bình thường hóa với dịch bệnh, xem COVID-19 là bệnh đặc hữu - Sài Gòn buổi sáng 4/3/2022

Ngày 3-3, tại phiên họp thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm; dự thảo chương trình phòng chống dịch COVID-19 giai đoạn năm 2022-2023...

Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Y tế đánh giá chính xác tình hình dịch bệnh; nghiên cứu, đánh giá tình trạng kháng thể bảo vệ trước SARS-CoV-2 trên phạm vi cả nước, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để có biện pháp phù hợp, hiệu quả để tiến tới bình thường hóa với dịch bệnh, xem COVID-19 là bệnh đặc hữu.

thủ tướng

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ trong thời gian tới - Ảnh: VGP

Thủ tướng cũng chỉ đạo thành lập Tổ công tác đặc biệt giải quyết các vấn đề có liên quan tới tình hình Ukraine do Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh làm tổ trưởng.Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng, nhất là liên quan tới công tác phòng chống dịch, giá cả nguyên vật liệu, xăng dầu…

VOH

Bình luận

Đọc Báo