100% cơ sở giáo dục ứng dụng thanh toán án điện tử trong cung ứng dịch vụ - Thời sự 11g00 1/2/2023

(VOH) - Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM xác định mục tiêu phấn đấu chỉ số cải cách hành chính của đơn vị năm 2023 cao hơn so với năm 2022.

VOH

Bình luận

Đọc Báo