Phòng khám cho người LBGT - 100 độ C sức khỏe 22/05/2019

(VOH) - Bệnh viện Bình Dân là bệnh viện công đầu tiên có phòng khám dành cho bệnh nhân là người LBGT. Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hồ Vĩnh Phước - Khoa Nam học chia sẻ về hoạt động của phòng khám.

VOH

Tin Audio Liên Quan

Bình luận

Đọc Báo