Thủ tục để nhận tài sản thừa kế ?

(VOH) - Mẹ mất để lại miếng đất có căn nhà, nay chị muốn làm thủ tục khai nhận tài sản thừa kế thì làm thế nào? Cơ quan nào chứng nhận việc khai nhận thừa kế ?

(VOH) - Mẹ mất để lại miếng đất có căn nhà, nay chị muốn làm thủ tục khai nhận tài sản thừa kế thì làm như thế nào ? Cơ quan nào chứng nhận việc khai nhận thừa kế?

Luật sư Vũ Mạnh Hòa tư vấn:

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế bao gồm:

- Chủ thể tiến hành: Tất cả người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của mẹ bạn.

Nếu chia di sản theo pháp luật thì những người thừa kế của mẹ bạn được xác định theo điểm a khoản 1 điều 676 Bộ luật Dân sự: Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.:

+ Nếu ông bà ngoại bạn mất trước mẹ bạn thì người được hưởng di sản do mẹ bạn để lại gồm: ba bạn và các anh/chị/em của bạn.

+ Nếu ông bà ngoại bạn mất sau ba bạn thì người được hưởng di sản do mẹ bạn để lại gồm: ông ngoại, bà ngoại, ba bạn và các anh/chị/em của bạn. Vì ông, bà ngoại đã mất nên phần di sản mà ông bà ngoại được hưởng từ mẹ bạn sẽ được chia cho những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của ông bà (xác định như đối với trường hợp của mẹ bạn).

- Cơ quan tiến hành: Bất kỳ tổ chức công chứng nào trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi có bất động sản.

- Bộ hồ sơ yêu cầu công chứng gồm:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Giấy chứng tử của mẹ bạn;

+ Giấy tờ tùy thân của các thừa kế;

+ Những giấy tờ khác (như: giấy khai sinh của anh/chị/em bạn; giấy chứng tử của ông bà; giấy đăng ký kết hôn của bố mẹ bạn …).

- Thủ tục:                  

Sau khi kiểm tra hồ sơ thấy đầy đủ, phù hợp quy định của pháp luật, cơ quan công chứng tiến hành niêm yết công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú trước đây của người để lại di sản; trong trường hợp không có nơi thường trú, thì niêm yết tại Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi tạm trú có thời hạn của người đó. Nếu không xác định được cả hai nơi này, thì niêm yết tại Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi có bất động sản của người để lại di sản.

Sau 15 ngày niêm yết, không có khiếu nại, tố cáo gì thì cơ quan công chứng chứng nhận văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế theo Điều 49 Luật Công chứng.

>>>> Luật sư riêng có được lập di chúc cho thân chủ?

Đọc giả có nhu cầu tư vấn xin gửi thư về địa chỉ: tuvanonline.voh@gmail.com hoặc tham khảo thêm nội dung tư vấn pháp luật

BT (tuvanonline.voh@gmail.com)

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo