Radio FM 99.9 Mhz đang phát sóng

Mẹ và bé

12:30 – 13:00 mỗi ngày

Nội dung: Mẹ và bé

Chương Trình tiếp theo - FM 99.9 Mhz

  • 13:00 – 13:30Phát thanh học đường

  • 13:30 – 13:35Giới thiệu chương trình FM99.9

  • 13:35 – 13:45Tiếng Quảng Đông

  • 13:45 – 14:00Tiếng Bắc Kinh

  • 14:00 – 15:00Ca khúc châu Á - 14:30: VOH kết nối yêu thương

  • 15:00 – 15:30An toàn về nhà

  • 15:30 – 16:00An toàn về nhà

  • 16:00 – 16:10Tiếng Pháp

  • 16:10 – 16:45A lô bác sĩ

  • 16:45 – 17:15Nước tốt cho sức khỏe vượng

Đọc Báo