Radio FM 99.9 Mhz đang phát sóng

Ca khúc châu Á

01:00 – 02:00 mỗi ngày

Nội dung: Ca khúc châu Á (Nhạc HÀN QUỐC) - 01:30: Ca khúc châu Á (Nhạc TRUNG HOA)

Chương Trình tiếp theo - FM 99.9 Mhz

  • 02:00 – 03:05Hòa tấu nước ngoài - 03:00: Giới thiệu chương trình FM99.9

  • 03:05 – 03:30Tình khúc Việt Nam

  • 03:30 – 04:00Radio Book

  • 04:00 – 04:30Hòa tấu Việt Nam

  • 04:30 – 05:00Nông thôn ngày mới

  • 05:00 – 05:30Tình khúc Bolero

  • 05:30 – 06:00Thời sự

  • 06:00 – 07:00Sài Gòn buổi sáng

  • 07:00 – 07:30Sinh viên 4.0

  • 07:30 – 08:30Hòa sóng

Đọc Báo