Radio FM 99.9 Mhz đang phát sóng

Phát thanh học đường

19:30 – 20:00 mỗi ngày

Nội dung: Phát thanh học đường

Chương Trình tiếp theo - FM 99.9 Mhz

  • 20:00 – 20:05Bản tin

  • 20:05 – 21:00Radio công nhân

  • 21:00 – 22:00Nốt nhạc thứ bảy

  • 22:00 – 23:00Ca khúc quốc tế theo yêu cầu/ Cửa sổ văn học

  • 23:00 – 24:00Ca khúc trữ tình Việt Nam

Đọc Báo