Radio AM 610Khz đang phát sóng

VOH kết nối

19:30 – 20:00 mỗi ngày

Nội dung: VOH kết nối

Chương Trình tiếp theo - AM 610Khz

  • 20:00 – 21:00Nông thôn

  • 21:00 – 21:30Bản tin - Giới thiệu chương trình - Tiếng Chăm

  • 21:30 – 22:00Công nghiệp hỗ trợ và khởi nghiệp

  • 22:00 – 22:30Kinh tế

  • 22:30 – 23:00Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM

  • 23:00 – 24:00Đọc truyện đêm khuya

Đọc Báo