Radio AM 610Khz đang phát sóng

Thời sự - Radio Co.op Mart - Đánh thức Thành phố

05:30 – 06:00 mỗi ngày

Nội dung: Thời sự - Radio Co.op Mart - Đánh thức Thành phố

Chương Trình tiếp theo - AM 610Khz

  • 06:00 – 06:30Vì thành phố có chất lượng sống tốt

  • 06:30 – 07:00Thông tin & quảng cáo

  • 07:00 – 07:30Kinh tế - Tạp chí Người lao động

  • 07:30 – 08:00Thời sự

  • 08:00 – 09:00Cung điệu phương Nam

  • 09:00 – 10:00Bản tin - Giai điệu trẻ - CLB Tuổi trẻ

  • 10:00 - 10:30VOH kết nối yêu thương

  • 10:30 – 11:00Tạp chí truyền thanh - Câu chuyện ATTKĐ

  • 11:00 – 12:00Thời sự - CLB Thể thao

  • 12:00 – 12:10Tiếng Chăm

Đọc Báo