Radio AM 610Khz đang phát sóng

Chung tay vì môi trường

17:45 – 18:15 mỗi ngày

Nội dung: Chung tay vì môi trường

Chương Trình tiếp theo - AM 610Khz

  • 18:15 – 18:45Nông thôn mới

  • 18:45 – 19:00Đào tạo từ xa - Đại học Bình Dương

  • 19:00 – 19:30Theo dòng thời sự

  • 19:30 – 20:00An toàn phòng chống cháy nổ

  • 20:00 – 21:00Nông thôn

  • 21:00 – 21:15Thời sự - Thông báo: Cắt điện đột xuất

  • 21:15 – 21:20Giới thiệu chương trình

  • 21:20 – 21:30Tiếng Chăm

  • 21:30 – 22:00Phát triển đô thị bền vững

  • 22:00 - 22:30Bác sĩ của bạn

Đọc Báo