Radio AM 610Khz đang phát sóng

Trực tiếp: Xổ số kiến thiết Vĩnh Long

16:10 – 16:45 mỗi ngày

Nội dung: Trực tiếp: Xổ số kiến thiết Vĩnh Long

Chương Trình tiếp theo - AM 610Khz

  • 16:45 – 17:00Thông tin & Quảng cáo

  • 17:00 – 17:45Thời sự - Thông báo: Cắt điện đột xuất

  • 17:45 – 18:15Hướng đến một nền hành chính hiệu quả

  • 18:15 – 18:45Nông thôn mới

  • 18:45 – 19:00Đào tạo từ xa - Đại học Bình Dương

  • 19:00 – 19:30Quốc phòng toàn dân

  • 19:30 – 20:00Nước tốt cho sức khỏe vượng

  • 20:00 – 21:00Hội nhập cùng nông dân

  • 21:00 – 21:30Thời sự - Giới thiệu chương trình - Tiếng Chăm

  • 21:30 – 22:00Pháp luật và Cuộc sống - Luật sư tư vấn

Đọc Báo