Radio AM 610Khz đang phát sóng

Vì thành phố có chất lượng sống tốt

17:45 – 18:15 mỗi ngày

Nội dung: Vì thành phố có chất lượng sống tốt

Chương Trình tiếp theo - AM 610Khz

  • 18:15 – 18:45Nông thôn mới

  • 18:45 – 19:00Từ nghị quyết đến cuộc sống

  • 19:00 – 19:30An toàn là hạnh phúc

  • 19:30 – 20:00VOH kết nối yêu thương

  • 20:00 – 21:00Nông thôn

  • 21:00 – 21:30Thời sự - Giới thiệu chương trình - Tiếng Chăm

  • 21:30 – 22:00Tạp chí mỹ thuật

  • 22:00 – 22:30Tạp chí truyền thanh

  • 22:30 - 23:00Chân dung nghệ sĩ cải lương

  • 23:00 - 24:00Đọc truyện đêm khuya

Đọc Báo