Hòa tấu nước ngoài

Thời gian phát sóng: 20:00 – 21:00

Nội dung: Hòa tấu nước ngoài