Radio FM 95.6 Mhz đang phát sóng

CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG

16:00 – 17:00 mỗi ngày

Nội dung: CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG

Chương Trình tiếp theo - FM 95.6 Mhz

  • 17:00 – 18:00Đi an toàn, về hạnh phúc - 17:30: Giao thông và âm nhạc

  • 18:00 – 19:00Nhịp sống Sài Gòn - Góc nhìn thể thao

  • 19:00 – 19:45CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG

  • 19:45 – 20:00CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG

  • 20:00 – 21:00Cà phê năng lượng - Sách quý đổi đời - 20:45: Giao thông và âm nhạc

  • 21:00 – 22:00Đào tạo từ xa (ĐH Bình Dương) - 21:30: Hòa tấu Việt Nam

  • 22:00 – 23:00FM 96,6 Phản ánh, phản hồi - Tình khúc Việt Nam

Đọc Báo