Top 10 ca khúc Quốc tế

Thời gian phát sóng: 20:00 – 21:00

Nội dung: Top 10 ca khúc Quốc tế