TRỰC TIẾP: Lễ trao giải Làn Sóng Xanh Next Step 2019 - 22:40: Tình khúc Việt Nam - 22:55: Bản tin cuối ngày

Thời gian phát sóng: 22:00 – 23:00

Nội dung: TRỰC TIẾP: Lễ trao giải Làn Sóng Xanh Next Step 2019 - 22:40: Tình khúc Việt Nam - 22:55: Bản tin cuối ngày