Trung tâm điều hành đô thị thông minh sẽ hoạt động ra sao? - Thời sự 17g00 06/11/2018

VOH giới thiệu tham luận của ông Dương Anh Đức- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại hội nghị mời gọi đầu tư xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh.

Theo kế hoạch triển khai thực hiện “Trung tâm điều hành đô thị thông minh và trung tâm mô phỏng dự báo chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của TPHCM”, ông Dương Anh Đức-Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP cho biết: Trung tâm điều hành đô thị thông minh có chức năng chính là tiếp nhận, điều phối, giám sát xử lý các thông tin từ người dân, tổ chức và doanh nghiệp, thu thập, xử lý và chia sẻ thông tin, cung cấp các báo cáo tổng thể cho lãnh đạo thành phố về tình hình vận hành đô thị trên các lĩnh vực trọng yếu, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và định hướng phát triển của thành phố.

Theo kế hoạch Trung tâm điều hành đô thị thông minh xây dựng từ năm 2018-2019 về mô hình, kiến trúc tổng thể, kêu gọi đầu tư, xây dựng các trung tâm quản lý chuyên ngành, đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng quy trình, quy chế vận hành Trung tâm điều hành.

Chúng tôi xin giới thiệu tham luận của ông Dương Anh Đức - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại hội nghị mời gọi đầu tư xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh và trung tâm mô phỏng dự báo kinh tế-xã hội do UBND TP tổ chức mới đây.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo