Tăng trưởng tín dụng, lạm phát và nợ xấu được kiểm soát tốt - Thời sự 5 giờ 30 17/05/2018

Tăng trưởng tín dụng đã đạt được nhiều thành công và góp phần không nhỏ vào thúc đẩy phát triển kinh tế. Song vẫn phải cẩn trọng hơn nữa để tín dụng trong tăng trưởng về số lượng cả chất lượng.

 

 

.mp3

Lệ Loan

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo