Người nghèo đủ ăn, người khá giàu thêm - Thời sự 11g 08/12/2017

(VOH) - Hội nông dân thành phố đang có những hoạt động hiện thực hóa mục tiêu "người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá giàu, người khá giàu thì giàu thêm".

Với chủ trương phải làm sao cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá giàu, người khá giàu thì giàu thêm, Hội Nông dân TP đã thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với quyền và lợi ích của nông dân. Phóng viên Minh Phước phỏng vấn ông Huỳnh Công Năm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM. 

VOH :Thưa ông, thời gian qua tập thể cán bộ hội viên nông dân thực hiện học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp hội đã làm gì để có thể nhân rộng những gương điển hình (hoặc mô hình sinh hoạt tiêu biểu) trong tập thể cán bộ hội viên nông dân cùng nhau học tập và làm theo?

Ông Huỳnh Công Năm: Để thực hiện được mục tiêu, yêu cầu nội dung của Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội Nông dân TP đã xây dựng 03 kế hoạch, 02 hướng dẫn để triển khai trong hệ thống Hội thực hiện và đăng ký cụ thể nội dung làm theo. Chúng tôi tập trung vào các nội dung sau: Thực hiện 04 phong trào và 03 chương trình trọng tâm của Hội năm 2017. Nổi bật là thực hiện cuộc vận động lấy sức dân chăm lo cho dân; Làm gì để nông dân TP vươn lên làm giàu và hướng dẫn cho nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Toàn thể hội viên nông dân đã làm theo lời Bác dạy, đó là làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá giàu, người khá giàu thì giàu thêm. Đây chính là chủ trương của Hội Nông dân TP để hướng dẫn các cấp hội thực hiện theo.

VOH: Ông đánh giá sự chuyển biến trong việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ hội viên nông dân diễn ra như thế nào kể từ lúc chúng ta triển khai thực hiện cho đến nay. Đặc biệt với đối tượng là bà con nông dân, người dân ở ngoại thành thì các cấp Hội làm cách nào để thu hút, tuyên truyền, vận động bà con cùng tham gia thi đua, nhân rộng những gương điển hình ở khu vực ngoại thành?

Ông Huỳnh Công Năm: Thông qua sinh hoạt chuyên đề, học tập, tọa đàm, giao lưu, tổ chức thi viết để xây dựng các gương cá nhân và tập thể tiêu biểu trong hệ thống Hội, Hội phát động từ khi có Chỉ thị 05. Qua đó, Hội đã sơ kết, tuyên dương được các gương sáng làm theo Bác trong năm 2017, lấy đó nhân rộng trong học tập và làm theo trong hệ thống Hội. Tóm lại, kết quả thực hiện của Chỉ thị 05, Hội các cấp đã đẩy mạnh được phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phong trào nông dân tham gia xây dựng và phát triển nền nông nghiệp đô thị; Xây dựng được đội ngũ cán bộ Hội và hội viên có trách nhiệm với cộng đồng; Trong đó, nói đi đôi với làm để thể hiện được sự tin tưởng cũng như cách làm mà người dân có thể thấy, tin tưởng và làm theo, nhất là đối với cán bộ và hội viên nông dân. Từ đó, các hội viên và nông dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của chính quyền, tin vào tổ chức Hội để cùng góp phần trong việc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

VOH: Xin ông cho biết phương hướng tới Hội Nông dân TP sẽ làm gì để đẩy mạnh hơn nữa việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh?

Ông Huỳnh Công Năm: Hiện nay, để việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu thì chúng tôi có kế hoạch thông qua nội dung đăng ký cụ thể của cán bộ hội viên. Ví dụ như: 4 phong trào trọng tâm của Hội thì nội dung nào thực hiện mà gắn liền với đời sống của người dân đúng với những gì Bác đã dạy cho chúng ta thì chúng tôi sẽ tập trung cho nội dung đó. Bên cạnh đó, Hội Nông dân TP phối hợp với các hội viên của các Đoàn thể khác để làm sao đẩy mạnh phong trào này sâu rộng trong hệ thống Hội cũng như trong xã hội của chúng ta. Ngay từ đầu năm, Hội Nông dân TP đã đề ra chủ đề phải làm sao cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá giàu, người khá giàu thì giàu thêm. Từ đó, Hội Nông dân TP có phát động phong trào này trong hệ thống Hội các cấp. Cụ thể, những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi sẽ hỗ trợ cho những nông dân nghèo con giống, vốn, hỗ trợ kỹ thuật để giúp cho bà con và hội viên nông dân trên địa bàn TP vươn lên; Bên cạnh đó, chúng tôi còn có phong trào Tết làm điều hay, trao học bổng cho con em Hội viên nông dân nghèo… Từ đó, các hội viên và cán bộ Hội đã cùng nhau tập trung thực hiện, hỗ trợ nhau. Hướng tới, theo kế hoạch, Hội Nông dân TP sẽ gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 để hệ thống Hội cùng nhau thực hiện, gắn với việc phòng, chống tham nhũng trong hệ thống Hội cũng như trong xã hội của chúng ta.

VOH: Cám ơn ông!

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo