DN Việt chuẩn bị để thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần 4 – Thời sự 11g 05/07/2018

(VOH) – Doanh nghiệp sẽ là đối tượng chịu sự tác động mạnh mẽ nhất với những cơ hội và thách thức đan xen. Vậy, doanh nghiệp Việt chuẩn bị như thế nào để thích ứng?

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo